Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Sandbersko - pajštúnsky geopark

Sandbersko-pajštúnsky geopark (SAPAG) je novým, v poradí štvrtým geoparkom na území Slovenska otvoreným v roku 2015. Do geoparku bolo začlenených 9 vedecky hodnotných a zároveň i turisticky atraktívnych lokalít, ktoré sú významné predovšetkým z geologického, speleologického a paleontologického hľadiska. Lokality sa rozprestierajú v  Bratislavskom kraji, situované sú v južnej časti Malých Karpát, najmä v oblasti CHKO Malé Karpaty, menšia časť zasahuje aj na územie CHKO Dunajské luhy a CHKO Záhorie. Územie geoparku predstavuje hlavne oblasť vrchu Devínska Kobyla (514 m n. m.), ako i okolie obcí Borinka, Marianka a krasovú dolinu Prepadlé. K jednotlivým lokalitám Sandbersko-pajštúnskeho geoparku boli umiestnené sprievodné informačné panely. V oblasti vrchu Devínska Kobyla a okolí bratislavských mestských častí Devínska Nová Ves a Devín ležia nasledujúce lokality: Abrazná jaskyňa a bralo Slovinec, paleontologická lokalita Sandberg, Waitov lom, Devínsky hradný vrch, Cyklomost Slobody – kvartérna geológia riek Morava a Dunaj. V južnej časti Malých Karpát, v blízkosti obcí Borinka a Marianka, sa nachádzajú aj ďalšie nemenej zaujímavé oblasti geoparku: Marianka – Bridlicová štôlňa v Marianskom údolí, Pajštúnske hradné bralo, Borinka – Pod zámčiskom a Borinský kras – Limbašská vyvieračka.

Pri každej významnej lokalite začlenenej do Sandbersko-pajštúnskeho geoparku je umiestnený informačný panel, na ktorom sú uvedené bližšie informácie o každej z lokalít, taktiež nechýbajú fotografie, prehľadné mapky, či schémy. Návštevníkom geoparku tak zrozumiteľnou formou prezentujú základné informácie o vývoji a geologickej stavbe danej oblasti, geomorfologických zvláštnostiach, ako aj o významných nálezoch fosílnych zvyškov organizmov pochádzajúcich z jednotlivých nálezísk. Spomenutá je aj stručná história baníctva a ťažba nerastných surovín, ktorá bola v minulosti v Malých Karpatoch hojne rozšírená. Texty na informačných paneloch sú v slovenskom a anglickom jazyku, takže aj turisti zo zahraničia, ktorí zavítajú na územie geoparku, sa budú môcť dozvedieť všetky dôležité informácie. Informačné tabule sú dobre dostupné, umiestnené na viditeľných  miestach, prevažne v tesnej blízkosti značených turistických chodníkov. Hlavný, úvodný panel Sandbersko-pajštúnskeho geoparku je inštalovaný na južnom okraji bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves pod bralom Slovinec hneď vedľa  parkoviska. Na tabuli je vyobrazená geologicko-turistická mapa geoparku s vyznačenými lokalitami. Na prehľadnej mape samozrejme nechýbajú vyznačené turistické trasy, ako i vysvetlivky ku geologickej časti mapy.

Nenahraditeľnou a výbornou príručkou pri potulkách geoparkom je publikácia Sprievodca Sandbersko-pajštúnskym geoparkom. Táto knižka populárno-náučným spôsobom pojednáva o  jeho známych, ale i menej známych lokalitách situovaných na južnom okraji Malých Karpát. Obsahuje všetky dôležité informácie a výraznou mierou dopĺňa údaje o ďalších zaujímavých oblastiach geoparku. Publikácia je pútavo a prehľadne spracovaná, doplnená početnými fotografiami, ilustráciami a mapkami. K samotnej príručke je pribalené interaktívne CD, ako aj geologicko-turistická mapa územia Sandbersko-pajštúnskeho geoparku v mierke 1 : 25 000. Informácie o Sandbersko-pajštúnskom geoparku je možné získať aj na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra TU, spolu s možnosťou zakúpenia vyššie spomínanej príručky. 

Územie Sandbersko-pajštúnskeho geoparku patrí k turisticky atraktívnym oblastiam bratislavského regiónu. Založenie geoparku spoločne s osadením informačných panelov a vydaním knižného sprievodcu toto územie ešte viac vyzdvihne a zároveň dostane výraznejšie do povedomia obyvateľov daného regiónu, ako i turistov, priaznivcov geoturizmu a záujemcov o prírodu. Poukazuje na výnimočné zvláštnosti a pamiatky neživej prírody Malých Karpát, ako i na dynamický vývoj v oblasti tohto regiónu počas dávnych geologických dôb.

Text a foto: Radoslav Biskupič