Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

November 2020

Miestna rada
4. november 2020

Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo
11. november 2020

Miestne zastupiteľstvo

Komisia výstavby, životného prostredia
18. november 2020

Komisia výstavby, životného prostredia

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
23. november 2020

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
24. november 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
25. november 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
30. november 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

December 2020

Miestna rada
2. december 2020

Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo
9. december 2020

Miestne zastupiteľstvo