Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

November 2020

Komisia výstavby, životného prostredia
18. november 2020

Komisia výstavby, životného prostredia

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
23. november 2020

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
24. november 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
25. november 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
30. november 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

December 2020

Miestna rada
2. december 2020

Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo
9. december 2020

Miestne zastupiteľstvo