Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nové pravidlá pre prechod cez hranice platné od stredy 3. júna 2020

Dátum: 02.06.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1977
Nové pravidlá pre prechod cez hranice  platné od stredy 3. júna 2020
Od 2. júna môžu prísť do SR na 48 hodín bez karantény aj osoby bez pobytu v Čechách či Maďarsku, občania EÚ a ich rodinní príslušníci pri ceste do krajiny, ktorej sú občanmi, nebudú na tranzit cez Slovensko potrebovať povolenie MV SR
Od 2. júna môžu prísť do SR na 48 hodín bez karantény aj osoby bez pobytu v Čechách či Maďarsku, občania EÚ a ich rodinní príslušníci pri ceste do krajiny, ktorej sú občanmi, nebudú na tranzit cez Slovensko potrebovať povolenie MV SR

Osoby zdržiavajúce sa na území Českej republiky alebo Maďarska bez trvalého či prechodného pobytu od utorka 2. júna 2020 od 7. hodiny budú môcť využiť právo vstúpiť a zostať na území SR 48 hodín bez karanténnych opatrení. Umožňuje to aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.

Tieto osoby sa však musia preukázať  hodnovernými dokladmi (napr. preukaz o zdravotnom poistení, nájomná zmluva, pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, potvrdenie od zamestnávateľa, list vlastníctva k nehnuteľnosti určenej na bývanie, živnostenský list, potvrdenie o platbe inkasa, potvrdenie o zriadení účtu v banke, poistná zmluva).

Osoby vstupujúce na územie Slovenskej republiky hraničnými priechodmi medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, alebo medzi Slovenskou republikou a Maďarskom, sú aj naďalej povinné  pri hraničnej kontrole preukázať polícii dodržanie lehoty na určenom tlačive.

Na hraničný priechod si tlačivo  prineste už vytlačené a vyplnené.

Zároveň od 2. júna od 7. hodiny  bude umožnené vykonať tranzit cez územie Slovenskej republiky bez predchádzajúceho súhlasu MV SR  občanom členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí sa navracajú  domov – do štátu, ktorého sú občanmi. Túto skutočnosť preukážu polícii pri hraničnej kontrole predložením cestovného dokladu (dokladu totožnosti alebo cestovného pasu). Aj naďalej zostáva zachovaná povinnosť prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt.

Tranzit občanov členských štátov EÚ a ich rodinných príslušníkov cez územie Slovenskej republiky do členského štátu EÚ, v ktorom majú trvalý alebo prechodný pobyt, je naďalej podmienený odsúhlasením  MV SR. Osoby, ktorým bude udelený súhlas MV SR s tranzitom, musia prejsť územím Slovenskej republiky bez zastavenia, najneskôr do 8 hodín od vstupu vrátane času na nevyhnutné tankovanie pohonných hmôt.

Žiadosť o udelenie súhlasu s vykonaním tranzitu cez územie Slovenskej republiky odporúčame zaslať minimálne  2 pracovné dni pred zamýšľaným vstupom a tranzitom cez územie Slovenskej republiky.

Opätovne upozorňujeme občanov, že podmienky vstupu na územie Poľskej republiky a Rakúskej republiky je potrebné preveriť si prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo priamo u príslušných orgánov týchto krajín.

Stále platí zásada, že štátnu hranicu je možné prekročiť len cez otvorený hraničný priechod.

Zdroj: MV SR