Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Organizačné pokyny na školský rok 2020/21

Dátum: 20.08.2020
Počet videní: 2820
Organizačné pokyny na školský rok 2020/21

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021(utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

1.    Obdobie školského vyučovania

 

Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka sa začína 2. februára 2021(utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

 

2.    Školské prázdniny

Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) v školskom roku 2020/2021 sú uvedené v tabuľke

 

 

Prázdniny

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

Začiatok

vyučovania po prázdninách

jesenné

28. október 2020

(streda)

29.  október –

30.  október 2020

2. november 2020

(pondelok)

vianočné

22. december 2020

(utorok)

23. december 2020

– 7. január 2021

8. január 2021

(piatok)

polročné

29. január 2021

(piatok)

1. február 2021

(pondelok)

2. február 2021

(utorok)

 

 

 

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

12. február 2021

(piatok)

15. február –

19. február 2021

22. február 2021

(pondelok)

Košický kraj,

Prešovský kraj

19. február 2021

(piatok)

22. február –

26. február 2021

1. marec 2021

(pondelok)

Bratislavský kraj, Nitriansky kraj

Trnavský kraj

26. február 2021

(piatok)

1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021

(pondelok)

veľkonočné

31. marec 2021

(streda)

1. apríl –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

Letné

30. jún 2021

(streda)

1. júl –

31. august 2021

2. september 2021

(štvrtok)

 

 

 

3.    Celoslovenské testovanie žiakov základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5 2021 alebo T5 2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých ZŠ SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem ZŠ  s vyučovacím  jazykom  maďarským)  a maďarský  jazyk  a literatúra  (na  ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne- merania/testovanie-5.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9 2021 alebo T9 2021) sa uskutoční 24. marca 2021 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra (okrem škôl s vyučovacím jazykom maďarským), maďarský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a 25. marca 2021 (štvrtok) z predmetov slovenský jazyk a slovenská literatúra (na školách s vyučovacím jazykom maďarským), ukrajinský jazyk a literatúra (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským). Na testovaní sa zúčastnia  všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, 4. ročníka gymnázií a stredných  športových  škôl     s osemročným vzdelávacím programom, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

Náhradný termín Testovania 9 2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok).Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne- merania/testovanie-9.

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1.a 3. ročníkov ZŠ

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ je potrebné uskutočniť v termíne od 2.9.2020 do 31.10.2020 na všetkých základných školách v SR okrem základných škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením. Výsledky žiakov zadajú školy do ISTŽ - https://www.testovanieziakov.sk, a to najneskôr do 30. novembra 2020. Súbor testov je rovnaká pre obidva ročníky. Metodické pokyny pre testovanie, batéria testov, postupy a súvisiace inštruktážne videá sú verejne dostupné na stránke https://www.testovanieziakov.sk/stranka/metodicke-pokyny-pre-testovanie. Po uzatvorení  celoslovenského  testovania  pohybových  predpokladov  bude  možné  v januári 2021 vytlačiť žiakom z ISTŽ certifikáty. V rámci certifikátu dostane žiak a rodič informáciu, na akej úrovni sa nachádza v jednotlivých motorických testoch vo vzťahu    k populácii. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania pohybových predpokladov žiakov zodpovedá Národné športové centrum. Za organizačné zabezpečenie testovania je zodpovedný riaditeľ školy.

 

4.    Materské školy

      Prevádzka MŠ

Prevádzku   MŠ   počas   školských   prázdnin   je   potrebné   zabezpečovať   v súlade     s informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf. Prevádzka každej MŠ zaradenej v sieti škôl a školských zariadení SR, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite.

      Prijímanie detí

Pri prijímaní detí na povinné predprimárne vzdelávanie, so začiatkom od školského roku 2021/2022, sa bude realizovať podľa právneho stavu platného od 01. 01. 2021; využívať sa bude informatívny materiál Prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole dostupný na: https://www.minedu.sk/stanoviska-a-informativne-materialy/. Osobitná pozornosť sa bude venovať vypracovaniu ostatných podmienok prijímania detí na predprimárne vzdelávanie v MŠ.