Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mimoriadne Miestne zastupiteľstvo 19. 10. 2020 o 15.00 h

SÚBOR
Dátum: 14.10.2020
Autor: Admin
Počet videní: 928
Pozvánka na mimoriadne Miestne zastupiteľstvo 19. 10. 2020 o 15.00 h

Starosta MČ BA-DNV zvoláva mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 19. októbra 2020 o 15.00 h vo veľkej sále budovy Istra Centra

P o z v á n k a

Zvolávam mimoriadne zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa bude konať dňa 19. októbra 2020 o 15.00 h vo veľkej sále budovy Istra Centra, na Hradištnej 43, k. ú. DNV.                         

Návrh programu :
Por. číslo Názov bodu programu Predkladateľ/navrhovateľ/spracovateľ
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa Krajčír/ Krajčír
2. Návrh na prijatie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Labašková/
3. Nesúhlas s plánom zrušenia mestských častí Bratislavy Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Dargajová
4. Návrh Zmluvy o zabezpečení  odstraňovania  a  umiestňovania vozidiel  na  určené  parkovisko Krajčír/ Ing. Koprdová / Mgr. Dargajová
5 Schválenie vyhotovenia znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty pozemkov registra „C“ KN parc.č. 1201/11, 1201/14 a pozemku registra „E“ KN parc.č. 225/2 v k.ú. DNV Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Chandoga/
6. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020 Krajčír/ Ing. Koprdová /Mgr. Labašková/
7. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020 Krajčír/ Ing. Koprdová /Ing.Dojčáková/
8. Rôzne  ----

           V Bratislave-Devínskej Novej Vsi, dňa 14. 10. 2020

   v. r.                                                              
   Dárius Krajčír                                           
         starosta MČ BA-DNV                              

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 19-10-2020 Veľkosť: 467.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2020