Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 22.9.2021

SÚBOR
Dátum: 09.09.2021
Autor: Admin
Počet videní: 738
Pozvánka na Miestne zastupiteľstvo 22.9.2021
Miestne zastupiteľstvo sa bude konať dňa 22. 9. 2021 o 16.00 h vo veľkej sále Istra Centra na Hradištnej ulici č. 43.

                                  

Návrh programu :

Por. číslo Názov bodu programu
1. Voľba členov návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
2. Informácia o vzdaní sa mandátu poslanca p. Z. Smolinského
3. Oznámenie starostu o nastúpení náhradníka po zaniknutom mandáte poslanca a zloženie sľubu nového poslanca 
4. Informácia o  plnení uznesení miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves plniteľných do 31.08.2021, alebo trvalo plnených
5. Informácia o dôležitých rokovaniach starostu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
6. Prehľad plnenia rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za 1. polrok 2021
7. Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2021
8. Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k Návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy počas dní ustanovených týmto VZN č. ..../2021 z ............2021
9. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok
10. Návrh na schválenie odmien členom komisií - neposlancom za I. polrok 2021
11. Návrh na zmenu UMZ č. 37/2/2019, ktorým sa určil počet členov komisií a vykonala voľba členov komisií miestneho zastupiteľstva
12. Schválenie nájmu poľnohospodárskych pozemkov o celkovej výmere 69 534 m² Družstvu podielnikov Devín
13. Darovanie záhradného traktora Solo by AL-KO T 23 s kosiacim zariadením a príslušenstvom z dôvodu hodného osobitného zretaľa DNV Šport s.r.o.
14. Informácia o stave rozpočtového hospodárenia mestskej časti Bratislava–Devínska Nová Ves k 30.6.2021
15. Návrh na zverejnenie archívu Devexu
16. Správa z kontroly stavu a vývoja dlhu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves za I. polrok 2021
17. Správa z kontroly vybraných výdavkov v roku 2020
18. Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
19. Vystúpenia občanov o 17:00 hod.
20. Rôzne
21. Interpelácie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Pozvánka MZ MČ BA-DNV dňa 22-09-2021 Veľkosť: 477.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.9.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.