Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zoznam vyhradených miest v prírodnej rezervácii Devínska Kobyla

SÚBOR
Dátum: 23.10.2023
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 725
8 min. čítania
Zoznam vyhradených miest v prírodnej rezervácii Devínska Kobyla

s účinnosťou od 1. januára 2024

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 375/2023 Z. z., ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla[1] sa s účinnosťou od 1. januára 2024, vyhlásila prírodná rezervácia s výmerou 651,56 ha. Prírodná rezervácia Devínska Kobyla sa člení na zónu A s výmerou 489,18 ha a zónu B s výmerou 162,38 ha. V zóne A platí piaty stupeň ochrany podľa § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 543/2002 Z. z.“) a v zóne B platí štvrtý stupeň ochrany podľa § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. 

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 4 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 64 ods. 1 písm. c)  zákona č. 543/2002 Z. z. a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s § 16 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 3 písm. b) a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 3 písm. b) a ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z., po prerokovaní so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Správou Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty,

zverejňuje

zoznam vyhradených miest v prírodnej rezervácii Devínska Kobyla                (ďalej len „prírodná rezervácia“),

 

na ktorých nie je podľa zákona č. 543/2002 Z. z. zakázané pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce, vchádzať alebo jazdiť na bicykli, jazdiť na koni, zakladať oheň mimo uzavretých stavieb, lyžovať za hranicami zastavaného územia obce, vykonávať športové aktivity za hranicami zastavaného územia obce, organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie a zbierať rastliny vrátane ich plodov za nasledovných podmienok:

  1. Pohybovať sa mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce [ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu. Pohybom sa rozumie aj beh, severská chôdza a turistika. V týchto lokalitách je zvýšené nebezpečenstvo padania konárov a stromov, preto je pohyb verejnosti v nich len na vlastnú zodpovednosť.
  2. Vchádzať alebo jazdiť na bicykli za hranicami zastavaného územia obce na území prírodnej rezervácie [ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné okrem vyznačených cyklotrás aj na lesných približovacích cestách, ktoré sú vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 2 tohto zoznamu. Vyznačené cyklotrasy sú: 2014 – modrá, 5010 – zelená, 8022 – žltá, 8023 – žltá, 8024 – žltá.
  3. Jazdiť na koni za hranicami zastavaného územia obce (§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2022 Z. z.) je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu.
  4. Zakladať oheň mimo uzavretých stavieb za hranicami zastavaného územia obce [ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné na existujúcich ohniskách zriadených k  ...2023 v lokalitách Nad Sandbergom, Devínska Kobyla - rozhľadňa, Studnička pri ceste, Biele skaly a Psie skaly, ktoré sú vyznačené na mape uvedenej v prílohe č. 3 tohto zoznamu.

 

  1. Lyžovať sa za hranicami zastavaného územia obce [(§ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu a to v období snehovej pokrývky.

 

  1. Organizovať a vykonávať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatia [ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu, ak ich organizátor podujatia ohlási najneskôr 10 pracovných dní vopred na emailovú adresu chko.malekarpaty@sopsr.sk. Na ostatnom území zóny B prírodnej rezervácie je možné organizovať a vykonávať len telovýchovné, športové a turistické podujatia, a to na vyznačených turistických chodníkoch a náučných chodníkoch vyznačených v prílohe č. 1 tohto zoznamu a na cyklotrasách a lesných približovacích cestách vyznačených na mape v prílohe č. 2 tohto zoznamu, ak ich organizátor podujatia ohlási najneskôr 10 pracovných dní vopred na emailovú adresu chko.malekarpaty@sopsr.sk.
  2. Podujatia v orientačnom behu je možné organizovať a vykonávať len na území A zóny prírodnej rezervácie, ak ich organizátor podujatia ohlási najneskôr 10 pracovných dní vopred na emailovú adresu malekarpaty@sopsr.sk. Spodná časť Weitovho lomu sa vyhradzuje pre konanie bohoslužby každoročne15. septembra kalendárneho roka.
  3. Zbierať lesné plody a huby [ 16 ods. 1 písm. a) a § 15 ods. 1 písm. a) v spojení s § 14 ods. 1 písm. h) zákona č. 543/2002 Z. z.] je možné pre vlastnú spotrebu v celej zóne A prírodnej rezervácie a na určených miestach v zóne B, ktoré sú vyznačené v prílohe č. 1 tohto zoznamu.
  4. Zoznam vyhradených miest je platný od ...

 

[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/375/20240101

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
PR Devínska Kobyla_zoznam vyhradenych miest_17-10-2023_poslat Veľkosť: 1.09 MB Formát: pdf Dátum: 23.10.2023

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.