Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vtáčia chrípka v Devínskej

Dátum: 19.01.2024
Autor: Admin
Počet videní: 2912
6 min. čítania
Vtáčia chrípka v Devínskej

nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy

Upozorňujeme občanov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves na vyhlásenie opatrení z dôvodu výskytu vtáčej chrípky pre celé územie mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, oblasť v bezprostrednom okolí brehov vodných plôch nachádzajúcich sa v rámci 3 km pásma od miesta nálezu - lúka pri rieke Morava, pri Marcheggskom viadukte, v k.ú Devínska Nová Ves, GPS 48.239, 16.951, súčasti extravilánu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, t.j. Rybník Za Mlákou, brehy Moravy a jej ramien.

Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves bolo nariadené Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou Bratislava-mesto č. k.:109/407/2024-510 vykonať súpis všetkých chovov hydiny a iných vtákov držaných v zajatí v mestskej  časti Bratislava-Devínska Nová Ves vrátane približných počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórií v písomnej podobe.

Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby nahlásili všetky chovy hydiny a iných vtákov v zajatí v mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves vrátane počtov chovaného vtáctva podľa druhov a kategórie. Nahlásiť ich je možné na email: chovatel@mudnv.sk alebo nepretržite (24 hodín) na tel. číslo: 02/32 33 33 32. Poskytnuté údaje občanov budú poskytnuté Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava-mesto v súlade s s nariadením č. k.:109/407/2024-510

Pre občanov – chovateľov hydiny a iného vtáctva držaného v zajatí Regionálna veterinárna a potravinová správa Bratislava – mesto nariadila nasledovné opatrenia, ktoré platia do odvolania:

  1. Zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch hydiny a iných vtákov držaných v zajatí, a to predovšetkým:
  2. dezinfekciu pri vstupoch a východoch z priestorov, v ktorých sa chová hydina a iné vtáky držané v zajatí (napr. formou dezinfekčných rohoží, dezinfekcia rúk a pod.),
  3. zamedziť priamemu a nepriamemu kontaktu chovaného vtáctva s voľne žijúcimi vtákmi (predovšetkým s vodnými druhmi), ak to umožňujú podmienky chovu, držať vtáky vo vnútorných chovných priestoroch, ako aj krmivo, ktorým je vtáctvo kŕmené a pracovné náradie používané pri starostlivosti o držané vtáctvo,
  4. voda používaná na napájanie držaného vtáctva nesmie pochádzať zo zásobníkov povrchových vôd prístupných voľne žijúcemu vtáctvu,
  5. pokiaľ je to možné, vyhýbať sa miestam, na ktorých sa zvykne obvykle zdržiavať voľne žijúce, predovšetkým sťahovavé vodné vtáctvo (t.j. brehy a blízke okolie štrkovísk, rybníkov, jazier a pod.), aby sa minimalizovalo riziko nepriameho zavlečenia vírusu aviárnej influenzy do domáceho chovu,
  6. oznamovať na RVPS Bratislava–mesto (tel. 02/64461207, 0905875922, 0915983755) akékoľvek príznaky vtáčej chrípky u hydiny a iných vtákov držaných v zajatí podľa kritérií:
  • pokles príjmu krmiva alebo vody o viac ako 20%,
  • pokles v produkcii vajec o viac ako 5 % trvajúci dlhšie ako 2 dni,
  • týždenná miera úmrtnosti vyššia ako 3%,
  • akýkoľvek klinický prejav alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre vtáčiu chrípku

 O premiestňovaní hydiny, iných vtákov držaných v zajatí alebo ich produktov z infikovaného pásma vopred informovať RVPS Bratislava–mesto.

 Zákazy uplatňované v infikovanom pásme:

Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov držaných v zajatí na veľtrhoch, trhoch, výstavách alebo iných podujatiach.

 Klinické príznaky:

Hlavnými klinickými príznakmi je strata plachosti, znížená aktivita a pokles až zastavenie príjmu krmiva, postihnuté jedince sa zhlukujú pod tepelným zdrojom, majú našuchorené perie, nosnice častejšie kvokajú, klesá a zastavuje sa znáška. Objavujú sa aj respiračné príznaky ako sú kašeľ, kýchanie, chrapot, nadmerné slzenie, opuchy a zmodranie hlavy, hrebienka, lalôčikov a viečok, výtok z nosových otvorov. Sú pozorované aj poruchy tráviaceho (hnačky) a nervového systému (kŕče, poruchy pohybu, strata plachosti), či už ojedinele, alebo v kombinácii, opuch a krvácaniny na končatinách. Nakazené jedince masívne hynú.              

Žiadame občanov - chovateľov, aby vo vlastnom ale aj verejnom záujme zabezpečili a dodržiavali uvedené opatrenia a zároveň aj ostatných občanov, aby nechytali uhynuté vtáctvo a nahlásili jeho nález na telefónne čísla  RVPS : 02/64461207, 0905875922, 0915983755 prípadne telefónne čísla hotline DNV 02/32 33 33 32.