Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výruby nebezpečných drevín 2019

Dátum: 19.11.2019
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 1609
Výruby nebezpečných drevín 2019

Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi,  Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves informuje, že na uliciach I. Bukovčana, J. Poničana a na Eisnerovej ulici prebieha plánovaný výrub ...

Vážení obyvatelia Devínskej Novej Vsi.

Miestny úrad Bratislava-Devínska Nová Ves informuje, že na uliciach I. Bukovčana, J. Poničana a na Eisnerovej ulici prebieha plánovaný výrub prestárnutých topoľov, druh topoľ simonov (Populus Simonii). Výrub bol povolený rozhodnutím č. 2691/4/3113/2018-LED zo dňa 12.03.2018. Predmetom rozhodnutia bol výrub 49 stromov, z ktorých bola už časť vyrúbaná v priebehu minulého roka. Náhradná výsadba predpísaná rozhodnutím je 70 drevín, z toho 20 ihličnatých a 50 listnatých geograficky pôvodných druhov stromov. Z technických príčin bol výrub koncom minulého roku pozastavený. Po odstránení technických príčin, v jesennom období tohto roku, mestská časť prostredníctvom DENOVY pokračuje vo výrube.

Pre posúdenie nutnosti výrubu týchto stromov mestská časť zabezpečila odborný posudok vypracovaný spoločnosťou Arbor Vitae-Arboristika s.r.o., z ktorého vyplýva že ide o problematické stromoradia, ktoré tvoria jedince Populus simonii - topoľ simonov. Jedná sa o rýchlo rastúci druh stromu - krátkovekú drevinu - len výnimočne sa dožívajúcej 50 rokov. Jej drevo je síce pružné, ale nekvalitné, ľahko podliehajúce rozkladu patogénmi. Rovnako je potrebné konštatovať, že sa jedná o plytkokoreniacu drevinu. Ak stromy dosiahnu istú veľkosť koruny, viackrát nastal po náporoch vetra vývrat a poškodenie hmotného majetku. Tento stav bol vyhodnotený ako neudržateľný, nakoľko za istých okolností môže prísť takisto aj k ujme na zdraví ľudí.

Miesta po vyrúbaných stromoch budú spätne upravené tak, aby mohla byť na nich vykonaná parková úprava. Korene budú odstraňované s ohľadom na blízkosť inžinierskych sietí. To znamená, že nie všade sa dajú korene úplne likvidovať. Z dôvodu výskytu inžinierskych sietí vodovodu, kanalizácie, plynu, elektriny a optických káblov nie je tiež možné sadiť na pôvodné miesta vzrastlé stromy. Každé stanovisko stromu preverujeme podľa dostupných máp inžinierskych sietí a aj obhliadkou na mieste počas výrubu. Na základe toho revidujeme pripravené možnosti parkovej úpravy zelených ostrovčekov a možnej výsadby drevín. Ostrovčeky chceme zachovať ako miesta na zachytenie dažďovej vody a na výsadbu nízkych kríkov, ruží, trvaliek, okrasných tráv a pod. Pri navrhovanej výsadbe vzrastlých stromov je potrebné zvážiť nároky na požadovaný priestor pre jej realizáciu, ktorý je možné docieliť iba rozšírením zelených ostrovčekov na úkor existujúcich parkovacích miest. Pripravujeme tiež možnosť výsadby drevín do kontajnerových boxov, ktoré budú môcť byť uložené na zem bez výkopov a zásahov do inžinierskych sietí.

Mestská časť v tomto roku pokračuje vo výsadbe drevín a na viacerých miestach v obci vysadila viac ako 90 stromov.

Verím, že spoločnými silami nahradíme pôvodné dreviny vhodnou výsadbou a vytvoríme príjemné životné prostredie pre nás všetkých, ktorí tu žijeme.                                   

Dňa 19.11.2019

                       v.r.       
                Dárius Krajčír
                   starosta