Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Častejšie kontroly MP

Častejšie kontroly MP
Práve riešime

Podnet:

1.Podnet pre MP na častejšie kontroly vozidiel, ktoré najmä počas víkendov a sviatkov prechádzajú (a to veľmi husto) a parkujú na uliciach Slovinec ( tu je úplne zablokovaný CHODNÍK) a Na skale (tu nemajú problém zablokovať 1/2 vozovky, alebo sa postavia pred cudziu garáž ). Možno by bolo vhodné osadiť INFORMAČNÉ TABULE ( na vhodných miestach) o parkovisku pod skalou pri Devínskej ceste.
2.Podnet na kontrolu "využívania" environmentálnej učebne pri vodárni pod Sandbergom. Tu sa často v nočných hodinách uskutočňujú hlučné zábavy , možno aj iné.

Odpoveď:

Pekný deň

Váš podnet bol predložený na riešenie Komisii na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky.