Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oprava ulice

Oprava ulice
Vyriešený

Podnet:

Dobrý deň, bolo by vhodné opraviť ulicu za liniiovym centrom na Eisnerovej ulici .Pri daždi
tam stojí voda a poškodzuje prevádzky.

Odpoveď:

Pekný deň

Vzhľadom na rozsah prác je potrebná komplexná rekonštrukcia Eisnerovej ul.-účelová komunikácia (odzadu objektov líniového centra) vrátane projektovej dokumentácie a vybavenia všetkých potrebných náležitostí.

Ing. Dagmar Tittelová

Referent výstavby a cestného hospodárstva