Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejné stretnutie s občanmi k témam Devínskej Novej Vsi

Verejné stretnutie s občanmi k témam Devínskej Novej Vsi
26. novembra 2019 o 18,00 h.

Vážení obyvatelia Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Pozývam Vás na verejné stretnutie - diskusiu starostu a poslancov MZ MČ Bratislava-Devínska Nová Ves s občanmi

Dňa 26. novembra 2019 o 18,00 h. v priestoroch budovy ZŠ Ivana Bukovčana 3, (jedáleň) 841 07 Bratislava

 

Dárius Krajčír
starosta