Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prihlasovanie do OVK

Hľadáme členov okrskovej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2023. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Svoj záujem prejavte vyplnením prihlášky.

Dôležité informácie:

  • Deň konania volieb: sobota 30. september 2023
  • Čas hlasovania: 07:00-22:00 hod.
  • účasť člena komisie cca od 6.30 h až do spracovania a odovzdania výsledkov volieb
  • Odmena za účasť v okrskovej volebnej komisii je stanovená nasledovne:

Člen volebnej komisie vo výške               62,20 eur

Predseda volebnej komisie vo výške     80,86 eur

 

Okrsková volebná komisia plní úlohy v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“), predovšetkým zabezpečuje správny priebeh hlasovania, sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v príslušnom volebnom okrsku.

Pred odoslaním súhlasu si, prosím pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré je Vám plne k dispozícii (https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/00603392).

Upozornenie:

V prípade ak nastane situácia, že v komisii počet členov klesne pod sedem i v deň konania volieb, v takom prípade môžu byť záujemcovia o členstvo kontaktovaní v skorých ranných hodinách pred začatím konania volieb.

* Povinné pole
* Povinné pole