Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

August 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
26. august 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

September 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
2. september 2020

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
3. september 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Miestna rada
9. september 2020

Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo
16. september 2020

Miestne zastupiteľstvo

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
21. september 2020

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia športu a kultúry
23. september 2020

Komisia športu a kultúry

Október 2020

Komisia výstavby, životného prostredia
20. október 2020

Komisia výstavby, životného prostredia

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
28. október 2020

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

November 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
2. november 2020

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Miestna rada
4. november 2020

Miestna rada

Miestne zastupiteľstvo
11. november 2020

Miestne zastupiteľstvo