Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

September 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 5 a 18
29. september 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 5 a 18

Miesto: P. Horova 9 - 11, I. Bukovčana 7 - 5

Týmto chceme požiadať obyvateľov, aby neparkovali na parkoviskách v dňoch, kedy na nich má prebiehať čistenie parkovacích miest. 

Október 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 6 a 19
1. október 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 6 a 19

Miesto: P. Horova 7 - 5, I. Bukovčana 9 - 11

Týmto chceme požiadať obyvateľov, aby neparkovali na parkoviskách v dňoch, kedy na nich má prebiehať čistenie parkovacích miest. 

Komisia športu a kultúry
5. október 2020

Komisia športu a kultúry

Čistenie parkovacích miest, úsek 7 a 20
6. október 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 7 a 20

Miesto: P. Horova 1 - 3, I. Bukovčana 24 - 26

Týmto chceme požiadať obyvateľov, aby neparkovali na parkoviskách v dňoch, kedy na nich má prebiehať čistenie parkovacích miest. 

Čistenie parkovacích miest, úsek 8 a 21
8. október 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 8 a 21

Miesto: P. Horova 1 - 3, I. Bukovčana 28 - 30

Týmto chceme požiadať obyvateľov, aby neparkovali na parkoviskách v dňoch, kedy na nich má prebiehať čistenie parkovacích miest. 

ZMENA DÁTUMU III. tanečný večer Bratislava Hot Serenaders
9. október 2020

ZMENA DÁTUMU III. tanečný večer Bratislava Hot Serenaders

Miesto: Istra Centrum

ZMENA  PRELOŽENÉ NA 23.4.2021 Celý večer vám do tanca aj na počúvanie bude hrať jedinečný orchester Bratislava Hot Serenaders. Čakajú vás kurzy dobových tancov s lektormi z B-Swingu, ako aj ich exhibičné vystúpenie. Viac info na: www.serenaders.sk Vstupenky v sieti ticketportal.sk Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves   Zmena programu vyhradená!

Čistenie parkovacích miest, úsek 9 a 22
13. október 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 9 a 22

Miesto: P. Horova 10 - 12, I. Bukovčana 3

Týmto chceme požiadať obyvateľov, aby neparkovali na parkoviskách v dňoch, kedy na nich má prebiehať čistenie parkovacích miest. 

Čistenie parkovacích miest, úsek 10 a 23
15. október 2020

Čistenie parkovacích miest, úsek 10 a 23

Miesto: P. Horova 5 -13 , I. Bukovčana VP -15 -13

Týmto chceme požiadať obyvateľov, aby neparkovali na parkoviskách v dňoch, kedy na nich má prebiehať čistenie parkovacích miest. 

Prednáška: Putovanie po krajinách východného Pobaltia
15. október 2020

Prednáška: Putovanie po krajinách východného Pobaltia

Miesto: Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

Putovanie po krajinách východného Pobaltia (Litva, Lotyšsko, Estónsko, Fínsko, Rusko, Poľsko) 18.00 h Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku Prednášajúci: doc. RNDr. Daniel Pivko , PhD.   Zaujímavosti o Pobaltí z pohľadu geológie, geografie a histórie, o žulovom podloží Pobaltia starom vyše miliardu rokov, ale aj o dedičstve obrovského ľadovca. Po jeho roztopení prišli na toto územie kmene hovoriace ugrofínskymi, baltskými a slovanskými jazykmi. Kultúru Pobaltia formovali obyvatelia rôznych vierovyznaní.

Zber triedeného odpadu z rodinných domov ZONA A
16. október 2020

Zber triedeného odpadu z rodinných domov ZONA A

Zóna A Ulica 1. mája, Bridlicová, Delená, Eisnerova, Charkovská, Kosatcová, Na grbe, Na hriadkach, Na mýte, Na skale, Na vyhliadke, Námestie 6. apríla, Novoveská, Pavla Horova, Pieskovcová, Pod Glavicou, Pod Lipovým, Pod Srdcom, Podhorská, Prímoravská, Samova, Slovinec, Spádová, Štefana Králika, Vápenka, Waitov lom, Zavadilova, Želiarska

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok
17. október 2020

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok

Miesto: Istrijská ul., pred bývalou požiarnou zbrojnicou

ZBER KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK   pre občanov Bratislavy – fyzické osoby nepodnikateľov uskutoční Magistrát hl. mesta SR Bratislavy za súčinnosti mestskej časti, spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a spoločnosti ARGUSS, s.r.o.   dňa 17.10.2020 v čase od 8.00 do 10.00 na Istrijskej ul. pri starej požiarnej zbrojnici   za nasledovných podmienok Na mieste bude pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať len od občanov – fyzických osôb nepodnikateľov tieto komunálne odpady: Staré náterové hmoty Odpadové rozpúšťadlá Pesticídy Oleje a tuky   Pozn.: V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. ARGUSS, s.r.o. odoberie takýto odpad len v donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby.   Batérie a akumulátory Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.) Vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)               Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. oznamuje právnickým osobám a fyzickým osobám -podnikateľom, že zabezpečuje nakladanie s odpadmi v celom rozsahu Katalógu odpadov. V prípade záujmu sa kontaktujte na tel. č. 02/555 65 632. Hlavné mesto SR Bratislavy vytvorilo podmienky fyzickým osobám – nepodnikateľom pre bezplatné odovzdávanie Komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna. Bratislava, jeseň 2020

Mesiac úcty k starším
18. október 2020

Mesiac úcty k starším

Miesto: Istra Centrum

- umelecký program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším - v programe vystúpi Dychová hudba ZÁHORIENKA, legenda moravskej dychovky Jiří Helán a ľudový rozprávač  Vstup: voľný Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves Zmena programu vyhradená!