Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kalendár udalostí

Január 2021

PRELOŽENÉ O deduškovi Mrázikovi
17. január 2021

PRELOŽENÉ O deduškovi Mrázikovi

Miesto: veľká sála Istra Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves

PRELOŽENÉ na 21. 2. 2021. Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo BUM BÁC Vstupné: 2 € Konanie podujatia je podmienené platnými protipandemickými opatreniami. Aktuálne info nájdete na stránke Istra Centra. Zmena programu vyhradená!

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
18. január 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia športu a kultúry
22. január 2021

Komisia športu a kultúry

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
26. január 2021

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

Komisia výstavby, životného prostredia
27. január 2021

Komisia výstavby, životného prostredia

Február 2021

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly
1. február 2021

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

Miestna rada
3. február 2021

Miestna rada

Miesto: zasadačka miestneho úradu
Miestne zastupiteľstvo
10. február 2021

Miestne zastupiteľstvo

Miesto: Vila Košťálová
O deduškovi Mrázikovi
21. február 2021

O deduškovi Mrázikovi

Miesto: Istra Centrum

Detská divadelná scéna, účinkuje divadlo BUM BÁC Vstupné: 2 € Konanie podujatia je podmienené platnými protipandemickými opatreniami. Aktuálne info nájdete na stránke Istra Centra. Zmena programu vyhradená!

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
24. február 2021

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

Marec 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná
15. marec 2021

Komisia sociálna, bytová a zdravotná

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky
30. marec 2021

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky