1
AktualityVšetky aktuality
Nominácia na ocenie "Sociálny čin roka"
Nominácia na ocenie "Sociálny čin roka"
júl 28, 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj tento rok pokračuje v oceňovaní Sociálneho činu roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003 a pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Spolupráca s acociáciou sociálnych poradcov
Spolupráca s acociáciou sociálnych poradcov
júl 18, 2016
Naša mestská časť nadviazala spoluprácu s Asociáciou supervízorov a sociálnych poradcov (ASSP), ktorá ponúka svoje služby poradenstva a systematickej odbornej práce. Ide o neziskovú organizáciu venujúcu sa okrem supervízie a vzdelávania odborníkov, najmä rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii ako aj rodinám s členom vo alebo po výkone trestu.
Naši najbližší susedia sú za mostom
Naši najbližší susedia sú za mostom
jún 22, 2016
Mosty spájajú nielen jednotlivé destinácie, ale aj osudy ľudí žijúcich na oboch ich koncoch. Krásnym príkladom takéhoto spojenia je aj cyklomost slobody
Požiar na družstve
Požiar na družstve
jún 20, 2016
dňa 18. júna 2016 horelo na družstve
Deň detí 2016 - Miestny úrad
Deň detí 2016 - Miestny úrad
jún 06, 2016
Aj tento rok pripravil referát sociálnych vecí Miestneho úradu Bratislava-Devínska Nová Ves akciu ku dňu detí pre deti pochádzajúce zo sociálne znevýhodneného prostredia. Akcie sa zúčastnilo 16 detí, 1 maminka, 4 dobrovoľníci z miestnej farnosti a 2 pracovníčky miestneho úradu.
Deň detí 2016 - Hasiči
Deň detí 2016 - Hasiči
jún 06, 2016
Dňa 04. júna 2016 sme tradične, ako každý rok boli súčasťou osláv “Dňa detí”, ktoré sa konalo na trávnatej ploche pri ZUŠ-ke. Detí sme si užili neúrekom. Nechýbali ručné požiarne striekačky, ktorými deťúrence “hasili” kolky. Kto bol úspešný si od nás odniesol aj sladkú odmenu.
Základná škola na Charkovskej ulici opäť ožije
Základná škola na Charkovskej ulici opäť ožije
máj 30, 2016
V rámci uchovávania hodnôt kultúrneho dedičstva sa Mestská časť Devínska Nová Ves dohodla na spolupráci s Múzeom školstva a pedagogiky, ktoré je v súčasnosti začlenené do CVTI SR. Ide o zaujímavý a ambiciózny projekt, ktorého cieľom je najmä obnova a využitie budovy starej Základnej školy na Charkovskej ulici, do ktorej sa tak v 90. roku jej života opäť prinavráti čulý pracovný ruch.
16. ročník kampane Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla
16. ročník kampane Belasý motýľ | vaša pomoc – naše krídla
máj 23, 2016
Tlačová konferencia ku kampani Belasý motýľ 2016 sa uskutoční 3. júna v sídle OMD v SR, 10:00 na Vrútockej ulici č. 8. v Bratislave.
DNV získala 2. miesto v súťaži o najkrajší kalendár Slovenska
DNV získala 2. miesto v súťaži o najkrajší kalendár Slovenska
máj 02, 2016
Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou každoročne vyhlasujú a organizujú súťaže v kategóriách „Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku“ a „Najkrajší kalendár Slovenska“. Prvým a hlavným partnerom tohto významného kultúrneho podujatia je Únia miest Slovenska, ktorá pozvala do súťaže aj primátorov, starostov či iných predstaviteľov záujmových združení územnej samosprávy. Osobitné kategórie boli v tomto roku vyhlásené pre mestá, obce a regióny.
Devínska Nová Ves chráni životné prostredie a investuje do budúcich generácií
Devínska Nová Ves chráni životné prostredie a investuje do budúcich generácií
máj 02, 2016
Bratislavská mestská časť Devínska Nová Ves bude v tomto roku postupne pristupovať k realizácii viacerých zaujímavých a verejne prospešných projektov, ktorých cieľom je najmä snaha o skvalitnenie verejného života jej občanov, životného prostredia, ako aj investícia do budúcich generácií.