1
AktualityVšetky aktuality
NARIADENIE - výskyt vtáčej chrípky
NARIADENIE - výskyt vtáčej chrípky
december 30, 2016
Uvedené pokyny a opatrenia platia do odvolania.
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín 13.3.2017
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín 13.3.2017
február 24, 2017
dňa 18.3. 2017 od 8,00 do 10,00 h.
Zatvorená matrika
Zatvorená matrika
február 23, 2017
V dňoch 1.3. a 2.3.2017
Oznámenie - zápis žiakov do 1. ročníka
Oznámenie - zápis žiakov do 1. ročníka
február 21, 2017
o povinnom zápise detí do 1.ročníka základných škôl pre školský rok 2017/2018
Verejná ponuka na parkovacie miesta
Verejná ponuka na parkovacie miesta
február 17, 2017
Obdobie užívania vyhradeného parkovacieho miesta: 01. 05. 2017 – 30. 04. 2018
Ohlasovňa pobytov - zatvorená
Ohlasovňa pobytov - zatvorená
február 16, 2017
v dňoch 20.2.2017 - 24.2.2017 bude z dôvodu práce-neschopnosti ohlasovňa pobytov zatvorená.
Pravidelné stretnutia poslancov s občanmi
Pravidelné stretnutia poslancov s občanmi
február 07, 2017
Harmonogram zasadnutí orgánov mestskej časti bol doplnený o termíny stretnutí poslancov s občanmi, ktoré sa budú konať v zasadačke Istracentra (Istrijská ul. 6)
Štatistika rodinných účtov
Štatistika rodinných účtov
január 25, 2017
od 1. februára 2017 do 30. apríla 2017
Zmena otváracích hodín pošty - do odvolania
Zmena otváracích hodín pošty - do odvolania
január 16, 2017
Pošta Bratislava 49 pokračuje v zmene otváracích hodín
Výzva - Orezy drevín
Výzva - Orezy drevín
január 11, 2017
Západoslovenská distribučná,a.s.,Bratislava Správa energetických zariadení Bratislava
Návrh VZN - o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Návrh VZN - o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
január 10, 2017
o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves
Biologicky rozložiteľný odpad
Biologicky rozložiteľný odpad
december 29, 2016
Od 01.01.2017 je povinná každá domácnosť v individuálnej bytovej výstavbe požiadať hlavné mesto o dodanie buď kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby s minimálnym objemom 120 l za súčasného zabezpečenia odvozu odpadu minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november.