1
AktualityVšetky aktuality
Návrh VZN - pohrebisko
Návrh VZN - pohrebisko
október 23, 2017
ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves
Ekocentrum DNV
Ekocentrum DNV
október 20, 2017
Posilnenie biodeverzity a ekologickej siete na území rieky Moramy prostredníctvom manažmentu biotopov a environmentálnej výchovy (zvyšovanie povdedomia) v eko-centrách
Matrika - zatvorená pre školenie
Matrika - zatvorená pre školenie
október 20, 2017
23.10.2017 a 24.10.2017
POŠTA - obmedzená prevádzka
POŠTA - obmedzená prevádzka
október 17, 2017
v období od 17.10.2017 do 31.10.2017
Výsadba okrasných kríkov
Výsadba okrasných kríkov
október 13, 2017
Nahlásení záujemcovia o výsadbu si kríky budú môcť prevziať 08.11.2017 a 09.11.2017 počas úradných hodín na Miestnom úrade Bratislava – Devínska Nová Ves.
Burza práce a informácií
Burza práce a informácií
október 09, 2017
dňa 23.11.2017 od 9,30 do 15,00 h
Veľkokapacitné kontajnery jeseň 2017
Veľkokapacitné kontajnery jeseň 2017
október 05, 2017
Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov. Nepoužívať na chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov !
Výberové konanie - riaditeľ DSS
Výberové konanie - riaditeľ DSS
október 04, 2017
Správna rada neziskovej organizácie Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa
Orezy stromov v DNV
Orezy stromov v DNV
október 04, 2017
v termíne 02.10.2017 – 15.12.2017
Celoplošná jesenná deratizácia 2017
Celoplošná jesenná deratizácia 2017
september 28, 2017
15.10.2017 – 31.10.2017.
Oprava ciest - POZOR
Oprava ciest - POZOR
september 21, 2017
22.09.2017 o 9:00 hod.
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín 21.10.2017
Zber odpadu z domácnosti s obsahom škodlivín 21.10.2017
september 18, 2017
vykoná dňa 21.10.2017 od 9,00 do 13,00 hod.