Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výberové konanie - referent sociálnych vecí

Počet videní: 1941
Výberové konanie - referent sociálnych vecí

Termín nástupu:  dohodou

Vyhlásenie výberového konania

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnávateľ:

Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

 

Pracovná pozícia: Referent sociálnych vecí

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Ponúkaný plat (brutto): od 1.000,- €  brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

Termín nástupu:  dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

 • vykonáva poradenstvo v sociálnej oblasti rodiny s deťmi;
 • vykonáva kompletnú agendu súvisiacu s výkonom činností prináležiacich mestskej časti v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ;
 • výkon náhradného príjemcu prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi podľa rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny;
 • vykonáva agendu súvisiacu s oznamovaním súdu skutočností na rozhodovanie vo veciach výchovy a výživy maloletých;
 • spracováva a predkladá na UPSVaR žiadostí na dotácie na stravu a školské potreby podľa zákona č. 544/2010 Z.z., komunikácia so školskými zariadeniami, vrátane vyúčtovania dotácií;
 • agenda žiadostí zákonných zástupcov detí o niektorú z foriem sociálnych finančných výpomocí a žiadostí rodičov o sociálnu finančnú výpomoc v prospech rodiny;
 • agenda súvisiaca s oblasťou starobných a invalidných dôchodcov;
 • agenda súvisiaca s oblasťou osôb, ktoré boli obmedzené v spôsobilosti na právne úkony a bezdomovcov;
 • vyhľadávanie občanov, ktorým treba poskytnúť sociálnu pomoc, šetrenie v domácnostiach žiadateľov o sociálnu výpomoc;
 • konanie vo veciach poskytovania niektorých z foriem sociálnych finančných alebo vecných výpomocí;
 • terénna práca
 • zabezpečovanie činností v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úrovni mestskej časti;
 • vyhotovovanie správ, štatistík, hlásení
 • príprava materiálov na príslušnú komisiu miestneho zastupiteľstva, miestnu radu a miestne zastupiteľstvo v sociálnej oblasti
 • úkony, ktoré zabezpečuje  mestská časť  Bratislava-Devínska Nová Ves ako opatrovník
 • napĺňanie cieľov z Komunitného plánu sociálnych služieb,
 • tvorba Komunitného plánu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves,
 • príprava návrhu rozpočtu, príprava podkladov k rozborom hospodárenia a k čerpaniu rozpočtu v sociálnej oblasti

 

Ponúkané výhody:

 • podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky a kritéria

Požadované vzdelanie:      

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca , prax v požadovanej oblasti

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • koncepčné myslenie;
 • zvládanie záťažových situácií;
 • komunikačné schopnosti;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou;
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, informačný systém samosprávy

 

Informácie o výberovom konaní

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

 

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou, emailom alebo osobne do podateľne odosielateľa najneskôr do 12.1.2023 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov  je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

 

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Koprdová, č.t. 0917 817 227, e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.