Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Evidencia obyvateľstva

Ohlasovňa trvalého a prechodného pobytu
Všetko ohľadom vybavenia trvalého, alebo prechodného pobytu Vám rada  poradí Bronislava Zemková
 
Oddelenie trvalého pobytu nájdete na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A
č.dverí 13
tel. č.: 02/60 20 14 08