Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Evidencia obyvateľstva

Ohlasovňa trvalého a prechodného pobytu
 
 
 Miestny úrad DNV, Novoveská 17/A, č.dverí 13
 
tel. č.: 02/60 20 14 08