Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vyhlásenie výberového konania

Vyhlásenie výberového konania
Pracovná pozícia: Referent právneho oddelenia

Informácie o pracovnom mieste

Zamestnávateľ:

Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
843 10 Bratislava

 

Pracovná pozícia: Referent právneho oddelenia

 

Miesto práce: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves

Ponúkaný plat (brutto): od 900,- €  brutto + v závislosti od dĺžky praxe a skúseností

 

Termín nástupu: dohodou, pracovný pomer je na určitú dobu 1 roka s možnosťou predĺženia

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti najmä:

 • poskytuje vyjadrenia, stanoviská, analýzy k otázkam právneho charakteru,
 • vyhotovuje a posudzuje zmluvy uzatvárané MČ BA-DNV,
 • posudzuje vnútorné právne normy MÚ a MČ BA-DNV a všeobecne záväzné nariadenia MČ BA-DNV,
 • zabezpečuje vymáhanie pohľadávok MČ BA-DNV
 • zabezpečuje komunikáciu so súdmi, súvisiacimi orgánmi, ktoré konajú resp. rozhodujú v občianskoprávnych, obchodnoprávnych a trestnoprávnych veciach.

 

Ponúkané výhody:

 • podľa kolektívnej zmluvy

Požiadavky a kritéria

Požadované vzdelanie:      

 • vysokoškolské právnické vzdelanie II. stupňa, prax v požadovanom odbore minimálne 3 roky so zameraním na samosprávu

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • koncepčné myslenie;
 • zvládanie záťažových situácií;
 • komunikačné schopnosti;
 • občianska a morálna bezúhonnosť;
 • vodičský preukaz skupiny B a prax v riadení osobného motorového vozidla výhodou;
 • znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet, informačný systém samosprávy

 

Informácie o výberovom konaní

 

Požadované doklady:

 • prihláška do výberového konania
 • štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov

 

V prípade, že spĺňate uvedené požiadavky a máte záujem zúčastniť sa výberového konania, zašlite svoju žiadosť spolu s požadovanými dokladmi poštou, emailom alebo osobne do podateľne odosielateľa najneskôr do 04.11.2020 na adresu:

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

Novoveská 17/A

843 10 Bratislava

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo pozvať na výberový pohovor iba uchádzačov, ktorí spĺňajú všetky stanovené podmienky.

Výberové konanie sa uskutoční formou pohovoru zameraného na znalosti v danej problematike.

Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Mestská časť si vyhradzuje právo odpovedať elektronicky len vybraným uchádzačom, ktorí budú spĺňať požiadavky .

 

Kontaktná osoba:

Ing. Mária Koprdová, č.t. 0917 817 227, e-mail: pracovnaponuka@mudnv.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Výberové-konanie referent právneho do 04-11-2020 107 kB doc 23.10.2020