Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Civilná a požiarna ochrana

Referát civilnej ochrany MČ Bratislava – Devínska Nová Ves informuje občanov

CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA A KRÍZOVÉ RIADENIE

Civilná ochrana

Poslaním civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

K riešeniu krízových a mimoriadnych situácií má Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves  v zmysle zákona NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov zriadený krízový štáb.

Krízový štáb je  výkonným orgánom krízového riadenia Mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves, ktorého úlohou je:

 1. a) analyzovať riziká krízovej situácie,
 2. b) navrhovať opatrenia na riešenie krízovej situácie,
 3. c) koordinovať činnosť zložiek v jeho pôsobnosti v období krízovej situácie.

Zloženie krízového štábu MČ Bratislava - Devínska Nová Ves:

 1. a) starosta MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
 2. b) prednostka úradu MČ Bratislava - Devínska Nová Ves
 3. c) odborne spôsobilá osoba na úseku civilnej ochrany
 4. d) veliteľ DHZO

Mimoriadnou udalosťou  sa rozumie:
a) živelná pohroma,
b) havária,
c) katastrofa alebo teroristický útok

 Oznamovanie vzniku mimoriadnej udalosti:

 • druh udalosti, čo sa stalo
 • miesto, kde sa udalosť stala
 • miesto volania
 • meno, priezvisko a číslo telefónu z ktorého je volané
Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc
27.03.2018

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky

06.12.2016

Orientačné charakteristické identifikačné znaky materiáluPodozrivé materiály sa vo väčšine prípadov vyznačujú kombináciou viacerých identifikačných znakov.(1) Zásielkaa) veľa známok na obálke,b) rukou napísaná a lebo nesprávne napísaná adresa,c) nesprávne tituly a oslovenie adresáta,d) uvedené...

Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami

30.06.2016

VYSOKÉ TEPLOTY Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy, za istých podmienok vedúce až k prípadným úmrtiam osôb chorých najmä na kardiovaskulárne ochorenia, vysoký krvný tlak, termoregulácie a závažné hormonálne...

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Odporúčaný postup pri náleze podozrivej zásielky Veľkosť: 370.6 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2019
Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami Veľkosť: 395 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2019
Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc Veľkosť: 686.9 kB Formát: pdf Dátum: 15.12.2019