Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príspevky sociálnej pomoci

Príspevky sociálnej pomoci pre obyvateľov MČ BA- DNV


Čo je to vlastne životné minimum? Je to minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze.

  Od 1.7.2020
do 30.6.2021
Od 1.7.2021
do 30.6.2022
Od 1.7.2022
do 30.6.2023
Žiadateľ: 214,83€    218,06 € 234,42
Ďalšia dospelá osoba v domácnosti: 149,87€ 152,12 € 163,53
Dieťa: 98,08€ 99,56 € 107,03

 


Stručne Vám predstavíme jednotlivé príspevky a detailné informácie nájdete vo Všeobecnom záväznom nariadení č. 09/2019 zo dňa 11.12.2019, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves (spomínané VZN je priložené dole):

 

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Môže byť poskytnutá raz ročne občanovi, ktorý sa dostal do stavu náhlej hmotnej núdze, alebo sa ocitol v nepriaznivej sociálnej situácií. Podmienky nároku sú uvedené vo VZN 09/2019 článok IV.

 

Príspevok pri narodení dieťaťa
 

vo výške 70€ pre matku, ktorá dieťa porodila a má trvalý pobyt v mestskej časti. Príspevok je možné poskytnúť po dovŕšení 3. mesiaca života dieťaťa a nárok na príspevok zaniká uplynutím dvoch rokov veku dieťaťa.

Príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní

Príspevok môže byť poskytnutý občanovi, ktorý poberá starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo predčasný dôchodok a už nepracuje. Jeho príjem nemôže presiahnuť 307,60€.

 

Príspevky z ÚPSVaR, z magistrátu

Okrem príspevkov poskytovaných mestskou časťou sú aj iné možnosti, napríklad na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny. Tu je možnosť získať príspevok na stravu a školské potreby pre rodiny v hmotnej núdzi, ktoré nemusia mať trvalé bydlisko v Devínskej Novej Vsi, ale ich deti tu navštevujú základnú, či predškolský ročník materskej školy. Príjem rodiny však musí byť pod hranicou životného minima.

Mnohodetné rodiny s najmenej 4 deťmi a trvalým bydliskom v meste Bratislava, môžu požiadať magistrát hlavného mesta Bratislava o príspevok. Žiadosti sa predkladajú zvyčajne v období letných prázdnin - je potrebné sa informovať na magistráte hlavného mesta Bratislava.

Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni

Príspevok sa priznáva na obdobie jedného školského polroka pre občana, ktorého dieťa navštevuje materskú, základnú, alebo strednú školu. Poskytuje sa rodinám, ktorých spoločný príjem domácnosti nepresiahol 1,5 násobok životného minima danej rodiny.


 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o poskytnutie príspevku soc. pomoci Veľkosť: 115 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
VZN 09_2019 o poskytovaní príspevkov sociálnej pomoci Veľkosť: 178.7 kB Formát: pdf Dátum: 23.1.2020