Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za nevýherné hracie prístroje

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Sadzby dane za nevýherné hracie prístroje

  • 166,00 €/rok za jeden elektronický prístroj na počítačové hry,
  • 166,00 €/rok za jeden mechanický prístroj alebo elektronický prístroj,
  • 500,00 €/rok za automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Legislatíva: 

  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach
  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)