Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stravovanie deti

Príspevok môže byť poskytnutý občanovi mestskej časti, ktorý sa dostal do stavu hmotnej núdze a jeho dieťa navštevuje materskú, základnú alebo strednú školu. Príspevok sa priznáva na obdobie jedného školského polroka. 

 
 
Príspevok môže byť poskytnutý iba na základe žiadosti po splnení podmienok uvedených vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves č. 9/2019. Pri podaní žiadosti predloží žiadateľ k nahliadnutiu občiansky preukaz na kontrolu miesta trvalého bydliska. K žiadosti je potrebné doložiť najmä:
  • potvrdenie o výške príjmu a majetku žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (t.j. najmä osoby žijúce v spoločnej domácnosti) za posledných 6 mesiacov - napr. pracovný pomer, samostatná zárobková činnosť, brigáda, dávka v nezamestnanosti, starobný, invalidný či iný dôchodok, materský, či rodičovský príspevok, príspevok na dieťa (Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám vystaví potvrdenie) , výživné, príspevok na bývanie a iné
  • kópiu rozsudku o rozvode, prisúdení dieťaťa do osobnej starostlivosti, o určení výživného na maloleté dieťa v prípade, že manželia nebývajú v spoločnej domácnosti
  • potvrdenie od detského lekára o starostlivosti o dieťa
  • potvrdenie o dochádzke do MŠ, ZŠ, SŠ (nie staršie ako 1 mesiac) (Buď Vám potvrdenie vystaví škola, alebo môžete využiť aj tlačivo nižšie.

Príspevok sa poskytuje formou úhrady faktúry stravovaciemu zariadeniu podľa počtu odobratých obedov a výške priznaného príspevku určeného v % zo stravnej jednotky. O priznaní alebo nepriznaní príspevku rozhoduje starosta mestskej časti.

Príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni sa poskytuje:

  1. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje sumu životného minima vo výške 90% zo stravnej jednotky
  2. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,2 násobok životného minima vo výške 80% zo stravnej jednotky
  3. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,3 násobok životného minima vo výške 70% zo stravnej jednotky
  4. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,4 násobok životného minima vo výške 60% zo stravnej jednotky
  5. rodine s nezaopatrenými deťmi, ak ich spoločný príjem nepresahuje 1,5 násobok životného minima vo výške 50% zo stravnej jednotky

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o poskytnutie príspevku soc. pomoci Veľkosť: 115 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Prehľad zárobku Veľkosť: 134.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Potvrdenie od lekára Veľkosť: 68 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Potvrdenie o dochádzke Veľkosť: 42.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019