Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vybrané vyčlenené byty

Vybrané vyčlenené byty sa poskytujú jednotlivcom a rodinám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii a spĺňajú určené podmienky. Hlavný účel poskytovania Vybraných vyčlenených bytov je sanácia/záchrana nepriaznivej situácie, v ktorej sa rodina ocitla. Toto ubytovanie má poslúžiť na to, aby sa nájomca pozbieral z náročnej životnej situácie, v ktorej sa ocitol a snažil sa nájsť za dobu prenájmu riešenie (nájdenie si ďalšieho bývania).

Vybraný vyčlenený byt sa poskytuje tiež osobe, ktorá vykonáva významné povolanie, ktorého výkon je viazaný na mestskú časť DNV.

Prevádzku vybraných vyčlenených bytov zabezpečuje oddelenie správy evidencie a údržby majetku Miestneho úradu MČ DNV.  Žiadosti spracováva referát sociálnych vecí.

Nájomcu bytu určuje starosta mestskej časti na základe návrhu miestnej rady a vyjadrenia Komisie sociálnej, bytovej a zdravotnej miestneho zastupiteľstva MČ DNV .

Podmienky:

 • žiadateľ má trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves najmenej päť rokov pred podaním žiadosti.
 • žiadateľ je poberateľom čistého mesačného príjmu najmenej vo výške 1,2 násobku životného minima

Žiadateľ nemá kde bývať z dôvodu:

 • dlhé časové prieťahy pri vymáhaní práva bývať v byte súdnou cestou mu bránia užívať byt a neprišiel o právo užívať byt vlastným pričinením alebo strate práva bývať v byte nemohol účinne zabrániť alebo je nájomcom bytu minimálne od termínu vydania domu pôvodnému vlastníkovi v dome vydaného pri náprave krívd podľa osobitných predpisov[1] bez ohľadu na to, kto je vlastníkom takéhoto domu,
 • sa ocitol v zložitej životnej situácii z dôvodu povodne, požiaru, veternej smršte, narušenia statiky stavby alebo zrútenia časti stavby, ak je stavba z hygienických dôvodov, ktoré nespôsobil žiadateľ, dočasne neobývateľná,
 • ak je v záujme zdravého vývoja a zdravia detí a rodiča nevyhnutné opustiť pôvodnú domácnosť z dôvodu domáceho násilia,
 • vykonáva spoločensky významné povolanie, ktorého výkon je viazaný na MČ a na území Bratislavy nemá zabezpečené bývanie.

[1] Napr. zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov

 

Doba prenájmu:

 • 1 rok
 • dobu prenájmu je možné predĺžiť max o 1 rok
 • po ukončení nájmu nemá nájomca nárok na náhradné ubytovanie

Využitie vyčlenených vybraných bytov v Devínskej Novej Vsi

na riešenie bytovej situácie fyzických osôb v nasledovných naliehavých prípadoch:

 1. zabezpečenie bytu pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v MČ BA-DNV minimálne 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, ktorá stratila v MČ BA-DNV bývanie v mimoriadne tiesnivých a havarijných situáciách spôsobených nezávisle od jej konania, napr. požiar, povodeň, veterná smršť, iná živelná
 2. zabezpečenie bytu pre fyzickú osobu s trvalým pobytom v MČ BA-DNV minimálne 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, ktorá stratila v MČ BA-DNV bývanie a nie vlastným pričinením sa ocitla v nepriaznivej sociálnej situácii vyžadujúcej okamžité riešenie.

 

Ulica / byt

Doba nájmu

ul. Milana Marečka 22, byt č. 34, 9. posch., 1-izbový

do 31.03.2022

ul. P. Horova 7, byt č. 6, 4. posch., 1-izbový

do 30.06.2022

ul. Milana Marečka 8, byt č. 91, 2. posch., 1-izbový

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zasady_hospodarenia_s_bytmi Veľkosť: 373.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Žiadosť o byt Veľkosť: 278.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.8.2020