Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Užitočné linky

Odkaz na databázy organizácii poskytujúcich sociálne služby:

Užitočné informácie v sociálnej oblasti:


Tu nájdete inštitúcie, ktoré by ste mohli potrebovať:

Úsek služieb pre občana - Vazovova 7/A 02/204 43 700 ba@upsvr.gov.sk
Úsek služieb pre občana – Detašované pracovisko Bratislava IV - Karloveská 6/C (budova Alianz)

Adresa: Na Grbe 2, BA, 841 07 Bratislava
Telefón: 02/60 42 12 61, 0948 133 466
Email: senecio@senecio.sk
Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie
Forma sociálnej služby: pobytová celoročná

Adresa: Mokrohájska cesta 3, 845 12 Bratislava
Telefón: +421 2 591 009 11
Email: info@mokrohajska.sk
Druh sociálnej služby: rehabilitačné stredisko., domov sociálnych služieb
Forma sociálnej služby: ambulantná (denná) forma, pobytová týždenná forma (pondelok – piatok), pobytová celoročná forma

Adresa: Štefana Králika 1, BA, 841 08 Bratislava
Telefón: +421 903 475 014
Email: ozichtys@gmail.com
Druh sociálnej služby: nízkoprahové programy pre deti a mládež
Forma: ambulantná, terénna.

Adresa: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava
Email: assp@assp.sk
Druh sociálnej služby: sociálnoprávna ochrana, sociálna kuratela, špecializované sociálne poradenstvo, systematické a komplexné služby pre rodiny, ktoré sa ocitli v sociálne kolíznej situácii.