Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za užívanie verejného priestranstva

Verejným priestranstvom sú verejne prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Sadzby za užívanie verejného priestranstva

 • 0,40 €/m²/deň za prvý deň umiestnenia skládky odpadu,
 • 3,50 €/m/deň za druhý a ďalšie dni umiestnenia skládky odpadu,
 • 0,00 €/m²/deň za umiestnenie odpadu v súvislosti s organizovanou akciou týkajúcou sa separovaného zberu odpadu,
 • 5,00 €/m²/deň za krátkodobé umiestnenie dočasného predajného zariadenia,
 • 7,00 €/deň za ambulantný predaj z osobného motorového vozidla,
 • 13,50 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla do 1500 kg,
 • 27,00 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla do 2500 kg,
 • 50 €/deň za ambulantný predaj z nákladného motorového vozidla nad 2500 kg,
 • 0,50 €/m²/deň za umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb,
 • 0,50 €/m²/deň za sezónne letné terasy poskytujúce pohostinné služby,
 • 0,25 €/m²/deň za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných zariadení (atrakcií) a komerčných podujatí,
 • 0,80 €/m²/deň za umiestnenie stavebného zariadenia a stavebného materiálu pri stavebných a rekonštrukčných prácach stavieb, umiestnenie oplotenia alebo iného zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva za účelom zriadenia staveniska, umiestnenie kontajnera, umiestnenie lešenia mimo zariadenia staveniska,
 • 0,00 €/m²/deň prvý a druhý deň umiestnenia skládky tuhých palív,
 • 0,50 €/m²/deň za tretí a ďalšie dni umiestnenia skládky tuhých palív,
 • 2,00 €/m2/deň za umiestnenie skládky okrem skládky uvedenej pod písm. l),
 • 1,00 €/m²/deň za každý deň presahujúci dva mesiace súvislého státia motorového vozidla na tom istom mieste,
 • 1,00 €/m2/deň za umiestnenie zariadenia a vyhradenie verejného priestranstva na nakrúcanie filmových a televíznych