Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Daň za psa

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobnou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa. Daňovník je povinný predložiť správcovi dane priznanie k dani za psa na predpísanom tlačive, na základe ktorého mu správca dane vyrubí daň. Daň za psa je splatná do 15 dní od právoplatnosti doručenia.

Sadzby dane za psa

  • 35,00 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome,
  • 7,00 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome,
  • 17,50 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v bytovom dome s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie,
  • 3,50 € pre fyzickú osobu, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa v rodinnom dome s výcvikom základnej poslušnosti a predloží o tom osvedčenie.

 Oslobodenie od dane za psa:

  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa chovaného na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,
  • fyzická osoba, ktorá je v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu a ktorá je vlastníkom alebo držiteľom iba jedného psa chovaného na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, po dobu, po ktorú hmotnú núdza trvá na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu,
  • právnická osoba, ktorou je útvar policajného zboru, útvar hasičského záchranného zboru, dobrovoľní hasiči, útvar finančnej správy, útvar ozbrojených síl Slovenskej republiky a Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
  • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom jedného psa chovaného na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves a psa nadobudla z útulku pre túlavé a opustené psy. Nárok na oslobodenie si daňovník uplatní predložením potvrdenia z organizácie, od ktorej prevzal psa. Oslobodenie je platné v danom zdaňovacom a nasledujúcom zdaňovacom období.