Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Denné centrum - Klub dôchodcov

Podľa § 56, ods. 2, písm. b), zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo, zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Denné centrum ( Klub dôchodcov) na Istrijskej 109 je otvorený:

Pondelok od 14:00-17:00

Streda od 14:00-17:00

Piatok od 14:00-16:00

Členom denného centra sa môže stať občan t.j. fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom a má zaplatený členský poplatok. Výška členského poplatku je 3,- € na rok a platí sa v dennom centre.

Činnosť v dennom centre je rôznorodá a je prispôsobená veku, zdravotnému stavu a záujmom členov. Usporadúvajú sa tu besedy, prednášky na témy týkajúce sa zdravia, výživy, kultúry. Členovia centra sa stretávajú na spoločných posedeniach pri príležitosti rozličných sviatkov a životných jubileí. Podľa členovia záujmu navštevujú krásne miesta na Slovensku i v zahraničí.

 

Činnosť je zameraná hlavne na tieto oblasti:

  • Sociálno-zdravotnú
   (prednášky, vychádzky do prírody, rekondičné pobyty, návštevy termálnych kúpalísk, zabezpečovanie stravovania...)
  • Kultúrno-spoločenskú
   (krúžková činnosť, výstavky, návšteva divadiel, zájazdy zamerané na spoznávanie kultúrnych pamiatok Slovenska, vystúpenia spev. skupín, družobné kontakty...)
  • Vzdelávaciu
   (účasť na celoživotnom vzdelávaní , charitatívna - návšteva chorých, starých a osamelých seniorov...)

Ako sa možno stať členom denného centra

Na spoločné posedenia, besedy, prednášky, krúžky či výlety sa pozývajú všetci členovia centra.

Za člena sa môžete prihlásiť priamo u vedúcej centra.