Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Nový systém zberu papiera a plastov z rodinných domov

GALÉRIA
Dátum: 07.09.2020
Autor: Devínska Nová Ves
Počet videní: 2250
Nový systém zberu papiera a plastov z rodinných domov

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves prechádza prvou etapou nového systému zberu odpadu papiera a plastov z rodinných domov, ktorý zabezpečuje OLO, a. s., (ďalej OLO).  

Participujú na ňom aj mestské časti Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Petržalka a Vajnory.

Do konca r. 2020 sa plánuje vyhodnotenie prvej etapy nového spôsobu zberu a postupné zapájanie ostatných mestských častí. Do konca roka bude aj mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zbierať podnety od občanov k novému systému.

Podľa analýzy triedeného zberu z r. 2019 je v Bratislave miera znečistenia triedeného zberu v prípade plastov až 25 % a v prípade papiera 16,2 %. Magistrát hlavného mesta Bratislava predpokladá zvýšenú úroveň triedenia plastov a papiera. Predbežné odhady ukazujú, že by sa triedenie odpadu malo zvýšiť až o 20%.

Interval zvozu 1x mesačne bol nastavený na základe skúseností a objemu triedených zložiek odpadkov z iných samospráv, kde vrecový zber už funguje. Ekologickým aspektom je aj to, že znížením intervalu odvozu sa redukujú emisie produkované pri zvoze. V r. 2023 sa navyše počíta s novelou zákona o odpadoch a so zavedením systému zálohovania PET fliaš a plechoviek, čím sa objem triedených zložiek v žltých vreciach výrazne zníži.

Systém zberu triedeného odpadu z rodinných domov od domu k domu funguje vo väčšine európskych miest a jeho výhodou je i to, že obyvateľom ušetrí meranie cesty k zberným nádobám a motivuje ich k zodpovednejšiemu triedeniu odpadu.

Ekologické sú aj dodávané vrecia – sú vyrobené z recyklovateľného materiálu. Obyvatelia môžu naďalej využívať nádoby na separovaný zber, avšak v deň zvozu je potrebné naplnené vrecia sprístupniť pracovníkom OLO .

Magistrát hlavného mesta zdôrazňuje: „Dôležitou podmienkou triedenia odpadov pri vrecovom zbere je aj dôkladné stláčanie obalov, čím sa dá v prípade žltých vriec ušetriť približne polovica ich objemu, v prípade modrých vriec v priemere ešte viac.”

Každý rodinný dom má pridelených 25 vriec na rok. Ak dve vrecia na jeden mesiac nebudú stačiť, môže ich domácnosť použiť aj viac. V prípade, že sa vrecia budú míňať rýchlejšie a ešte neuplynie rok od ich dodania, majú občania možnosť kontaktovať zákaznícke miesto zakazka@olo.sk a dohodnúť pridelenie ďalších vriec na odpad.

Pri stanovení tohto množstva vriec na domácnosť OLO uvádza: „Pri príprave tohto pilotného projektu tvorcovia vychádzali zo súčasnej produkcie odpadu (zmesového aj triedeného). Väčšina rodinných domov má odvoz 120 l alebo 240 l nádoby 1 x za dva týždne, niektoré domácnosti majú odvoz 240 l nádoby 1 x za týždeň. Iba minimálne množstvo rodinných domov má viac ako jednu 240 l nádobu. Pridanie možnosti odovzdania ďalších 480 l na mesiac/RD by malo prevyšovať potreby domácností.”

Je dôležité vedieť, že OLO bude brať iba vrecia označené logom OLO, a. s. V deň zberu musia byť vrecia zviazané a umiestnené na obvyklom mieste zmesového odpadu – viditeľnom a prístupnom pri komunikácii v čase od 7.00 h.

K rodinným domom, kde žije viac rodín, OLO uvádza: Pri príprave pilotného projektu sa počítalo s tým, že každý evidovaný poplatník dostane jednu sadu vriec. Ak je v rodinnom dome viacero samostatne hospodáriacich rodín, ktoré sú takto vedené na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií, do systému zberu odpadu sú zapojené zvlášť, majú dve evidenčné čísla a boli im dodané dve sady vriec.

V rámci prvých pripomienok občania poukazujú na nedostatočnú veľkosť dodaných vriec, ktoré sa nezmestia do nádob, ktoré majú uvádzaný totožný objem 120 litrov. OLO nechalo preveriť túto skutočnosť a jeho stanovisko je nasledovné: “Vrecia objednávala a hradila organizácia zodpovednosti výrobcov (ďalej OZV) s požiadavkou na objem 120 litrov. Aktuálne v spolupráci s OZV prebieha preverovanie situácie a v prípade, že litráž vriec nebude v súlade s objednávkou, bude sa riešiť reklamáciou. Podľa zistení OZV 120 l vrecia, ktoré sa bežne využívajú pri vrecovom zbere, nemajú dostatočné rozmery na to, aby sa dali pohodlne natiahnuť po obvode štandardnej 120 l nádoby, ktorej obvod je zvyčajne okolo 192 – 206 cm. Do takejto nádoby sa dokonca nezmestia ani 150 l vrecia.”

Pokiaľ v určitý mesiac nestihnete vrecia vyložiť pred bránu, tak je tu stále možnosť ich odviezť na zberný dvor/zberné miesto:

  • DENOVA, Eisnerova 25
  • Zberný dvor na ulici M. Pišúta 5

Harmonogram zvozu Bratislava-Devínska Nová Ves nájdete na stránke www.devinskanovaves.sk v sekcii Život v DNV – Užitočné rady a návody.

 

 

 

 

 

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.