Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Požiadajte o dotáciu

Dátum: 08.11.2022
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 900
Požiadajte o dotáciu

z rozpočtu mestskej časti

Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves podľa VZN č. 5/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves môže poskytnúť dotáciu právnickým osobám, ktorých zakladateľom nie je MČ, a fyzickým osobám podnikateľom, ktorí majú sídlo, alebo trvalý pobyt na území hl. mesta SR – BA, alebo vykonávajú činnosť v prospech rozvoja mestskej časti.

Mestská časť môže poskytnúť dotáciu na poskytovanie sociálnej pomoci, ochranu ľudských práv a základných slobôd, ochranu zdravia obyvateľstva, vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry, tvorbu, a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu životného prostredia. Žiadateľ môže podať žiadosť na tlačive, ktoré má mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves zverejnené na webovom sídle, alebo ho môže  poštou doručiť na miestny úrad do 15. 11. bežného roka a do 15. 3. príslušného rozpočtového roka.

Žiadosť o poskytnutie dotácie schvaľuje uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves po predchádzajúcom prerokovaní a na základe odporučenia Komisie pre dotácie a Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

Formuláre na poskytovanie a zúčtovanie dotácií

https://www.devinskanovaves.sk/4426/formulare-pre-poskytovanie-a-zuctovanie-dotacii

Aktuálne VZN

https://www.devinskanovaves.sk/data/advertisement/devinskanovaves.sk/37308/19566_vzn5_2019.pdf

 

V prípade otázok sa môžete obrátiť na:

Veronika Mišíková, referent pre miestne dane a dotácie

veronika.misikova@mudnv.sk

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.