Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OLO predlžuje odvoz záhradného bioodpadu

Dátum: 15.11.2023
Autor: Veronika Mrvová
Počet videní: 616
1 min. čítania
OLO predlžuje odvoz záhradného bioodpadu

do 1. decembra 2023

Sezónu zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad OLO tento rok predlžuje do 1.12.2023 

Odvoz záhradného biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) z hnedých zberných nádob je realizovaný sezónne, v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Informáciu o odvoznom dni nájdu obyvatelia na nálepke svojej hnedej zbernej nádoby a na stránke OLO https://www.olo.sk/odvozovy-den-bro/

Pre domácnosti, ktorým OLO vykonával odvoz v nepárny týždeň vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 20. novembra do 24. novembra 2023. 

Pre domácnosti, ktorým OLO vykonával odvoz v párny týždeň vykoná OLO posledný odvoz BRO v období od 27. novembra do 1. decembra 2023.