Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

2% z dane

Tu nájdete organizácie v mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, ktoré sa uchádzajú o vaše 2 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2020.

Aj takýmto spôsobom môžete podporiť vzdelanie, kultúru alebo šport v našej mestskej časti.

Ďakujeme.

children-516340_1920

Ak chcete, aby vaše občianske združenie alebo vaša organizácia bola zverejnená na tejto podstránke, tak kontaktujte mediálne oddelenie jana.vedejova@mudnv.sk s uvedením: právna forma, názov, IČO, využitie vyzbieraných financií, link na vašu web stránku.

ZOZNAM

1. Materská škola Milana Marečka 20

Právna forma: Občianske združenie

Názov: SRRZ – ZR pri MŠ M. Marečka 6110/20.

IČO: 173196170 922

Využitie: zakúpenie učebných pomôcok, hračiek k pobytu detí vonku a tiež by bola zrealizovaná revitalizácia školských dvorov.

https://www.skolkydnv.sk/

 

2. Futbalový klub Lokomotíva Devínska Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Lokomotíva Devínska Nová Ves

IČO: 308 114 65

http://fcldnv.sk/darovat-2/

 

3. Umelci z Istrijskej (Základná umelecká škola Istrijská 22)

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Umelci z Istrijskej

IČO: 500 992 99

http://www.zusistrijska.bratislava.sk/2-z-vasich-dani-nam-mozete-poukazat-aj-v-roku-2021/d-1347 


4. Detský folklórny súbor KOBYLKA

Právna forma: Občianske združenie

Názov: "KOBYLKA" (aj s uvodzovkami)

IČO: 30 843 197

Využitie: na zabezpečenie krojov a krojových súčastí pre deti, obnova krojárne, zabezpečenie sústredení a dopravy pre deti

https://kobylka.sk/o-nas/2-dan/m306 

 

5. Klub Workout Academy

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Klub Workout Academy

IČO: 52485455

http://www.workoutacademy.sk/

Využitie: športové vybavenie, športové trofeje, medaile, klubové oblečenie, ubytovanie na športových táboroch, denný tábor pre deti, vyplatenie trénerov za poskytnuté služby v projekte "Rozhyb sa v lete! s WA", fotoaparát na dokumentáciu v projektoch.

 

6. Šijeme pre radosť

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Šijeme pre radosť - Občianske združenie

IČO: 500 729 51

Využitie: financovanie nákupu látok, šijacích pomôcok a spotrebného materiálu tak, aby sme s deťmi mohli robiť ešte kvalitnejšie projekty ako doteraz

Viac tu: https://www.b-kids.sk/news/venujte-nam-2-z-vasich-dani2/
https://www.b-kids.sk/news/venujte-nam-2-z-vasich-dani2/

 

7. Materské centrum Bublinka

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Materské centrum Bublinka

IČO: 318 096 00

Využitie:  Plánujeme rozšírenie našej činnosti a ak sa všetko dobre podarí i väčší priestor pre vás a vaše deti a všetky pohybové aktivity. Preto nám veľmi pomôže vaša podpora.

 
 
8. GoodSports International Slovensko

Právna forma: Občianske združenie

Názov: GoodSports International Slovensko

IČO: 30854610

Využitie: športové potreby, tábory, vzdelávacie aktivity pre deti, práca so seniormi (ochranné pomôcky), celkový chod združenia

Viac tu: https://www.goodsports.sk/2-pre-goodsports-v-roku-2021/
 
 
9. OZ GAUDETE Devínska Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie

Názov: OZ GAUDETE Devínska Nová Ves

IČO: 50672100

Využitie: na prípravu prednášok, webinárov a podujatí pre rodiny s rôznymi témami, na zabezpečenie voľnočasových a vzdelávacích aktivít pre deti a mládež

Viac tu:  https://devinska.fara.sk/index.php?chapter=gaudete&page=gaudete 

https://www.facebook.com/gaudetednv

 

10. CHABIK a Rada rodičov pri Základnej škole na Ul. Ivana Bukovčana 3, Bratislava – Devínska Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie

Názov: CHABIK 

IČO: 31794262

Využitie: sety školských lavíc, katedry a učiteľské stoličky do 3 učební, učebnice Wir pre NEJ, sety pomôcok na MAT, chémiu a ANJ, dataprojektory a stropné držiaky, magneticko-keramické tabule, kružidlá na magneticko-keramické tabule, vybudovanie novej učebne, didaktické pomôcky, didaktickú techniku

Viac tu: https://www.bukovcana.sk/2-z-dani-chabik/

 

11. Dobrovoľný hasičský zbor Devínska Nová Ves

Právna forma: Občianske združenie

Názov: DHZ Devínska Nová Ves

IČO: 524 893 02

Využitie: materiálno-technické vybavenie, športové potreby, vzdelávacie aktivity pre rozvoj kolektívu hasičskej mládeže a celkový chod združenia

Viac tu: https://www.facebook.com/DHZDevinskaNovaVes 

 

12. Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku

IČO. 17 32 77 41

Využitie: podpora chorvátskej kultúry, rozvoj chorvátskej kultúry

Viac tu: http://www.slovhrvat.sk/sk/news.html