Devínska Nová Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vyčistili sme okolie rieky Moravy od odpadkov.

Vyčistili sme okolie rieky Moravy od odpadkov.
10 ročník podujatia Zelená spolupráca

Podujatia Zelenej spolupráce sú zamerané na zlepšovanie životného prostredia. 

Tento rok  sa Zelená spolupráca uskutočnila v rámci roku odpadu, ktorý vyhlásili vo Volkswagen Slovakia. Spolu s ostatnými závodmi značky Volkswagen sa týmto  zapojili do goTOzero týždňa, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o životnom prostredí a aktívne prispieť k jeho ochrane. 

Čistilo sa okolie rieky Moravy od odpadkov, aktívne sa zapájali dospelí aj malí ochrancovia prírody. Našli veru všeličo, čo do prírody nepatrí.

_HMH4508

Volkswagen Slovakia, a.s., prvý krát v spolupráci s OZ Strom života, pripravili pre rodičov a deti úlohy zamerané na ochranu životného prostredia. 

_HMH4466

MČ Bratislava-Devínska Nová Ves sa tak, ako v predchádzajúcich ročníkoch,  zapojila  organizačnou spoluprácou a pomocnou rukou pri zbere odpadu.

_HMH4413

Starosta MČ Ba-DNV sa tiež rovnako, ako po minulé roky, osobne podujatia Zelená spolupráca zúčastnil.

_HMH4437